akreditavimas

akreditavimas
akreditavimas statusas Aprobuotas sritis diplomatiniai santykiai apibrėžtis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Protokolo departamento veikla, apimanti diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų narių, jų šeimos narių ir privačių namų darbininkų, atvykusių į Lietuvos Respubliką, registravimą, šių asmenų statuso nustatymą pagal tam tikrą konvenciją ar dvišalę sutartį, tarptautinės organizacijos sutartį arba susitarimą su Lietuvos Respublika ir akreditacijos pažymėjimų išdavimą šiems asmenims. atitikmenys: angl. accreditation šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 320 „Dėl 1996 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 4 „Dėl Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų bei tarptautinių organizacijų atstovybių narių akreditavimo Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 37-1832)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • akreditavimas — akreditãvimas dkt. Akreditãvimo rãštas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • akreditavimas — statusas Aprobuotas sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Procedūra, kuria valdžios įgaliota įstaiga oficialiai pripažįsta, kad fizinis ar juridinis asmuo kompetentingi atlikti tam tikrus darbus. atitikmenys: angl. accreditation vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • akreditavimas — statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Procedūra, kurios metu įgaliota institucija pripažįsta, kad įvertinta švietimo programa, švietimo teikėjas atitinka nustatytus reikalavimus. atitikmenys: angl. accreditation šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • akreditavimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Procedūra, kuria Nacionalinis akreditacijos biuras pripažįsta, kad juridinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, gali užsiimti atitikties įvertinimu. atitikmenys: angl.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • akreditavimas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Procesas, kurio metu akreditacijos institucija vertina, ar asmens arba institucijos veikla atitinka nustatytus standartus. atitikmenys: angl. accreditation pranc. accréditation, f …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • akreditavimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininkų, oficialiųjų asmenų, žurnalistų registravimas sporto varžybų organizaciniame komitete (jo padalinyje) ir išdavimas nustatyto pavyzdžio ir lygio pažymėjimo, suteikiančio teisę… …   Sporto terminų žodynas

  • konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimas — statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Procedūra, kuria oficialiai pripažįstama, kad juridiniai ar fiziniai asmenys kompetentingi suteikti nustatytos srities konsultavimo paslaugas. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • laboratorijos akreditavimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Oficialus pripažinimas, kad bandymų laboratorija kompetentinga atlikti tam tikrus bandymus ar jų tipus. atitikmenys: angl. laboratory accreditation vok. Akkreditierung eines… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Akkreditierung — akreditavimas statusas Aprobuotas sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Procedūra, kuria valdžios įgaliota įstaiga oficialiai pripažįsta, kad fizinis ar juridinis asmuo kompetentingi atlikti tam tikrus darbus. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • accreditation — akreditavimas statusas Aprobuotas sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Procedūra, kuria valdžios įgaliota įstaiga oficialiai pripažįsta, kad fizinis ar juridinis asmuo kompetentingi atlikti tam tikrus darbus. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”